Civas

Wat?logo Civas
Herpositionering, huisstijl, concept website, studiegids
Met wie?
Huisstijl: Karen Paalman van LOS
Wanneer?
September 2007 – augustus 2008